Teenused

Greideritööd

 

Teetööd

Mitteriiklike ja -maakondliku tähtsusega teede ehitus ning korrashoid
Tee kraavide puhastamine
Teetruupide ehitus
Teede ja platside ehitus

Mullatööd

Kraavide kaevamine ja puhastamine
Pinnase- ja mullatööd koos truubi ehitusega

Talvised heakorratööd

MEHHANISEERITUD LUMETÕRJETÖÖD JA LUME ÄRAVEDU
Teede karestamine, soolatamine ja sahkamine

Suvised heakorratööd

 

HALJASTUSTÖÖD

PUUDE PIIRAMINE, VÕSARAIE JA TEEÄÄRTE NIITMINE
Võsagiljotiini tööd kopaga

Hooldusraie võsaniidukiga

Kraavipervede niitmine
Elektriliinide aluse niitmine
Raielankide niitmine

Lammutustööd

Hoonete ja ehitiste osaline või täielik lammutamine koos äraveo, utiliseerimise ja purustamisega

Maaparandustööd

Tiikide kaevamine koos tühjakspumpamisega
Kuivenduskraavide kaevamine ja puhastamine